ขายนา

ชาวนาสลด! ขายข้าวไม่เป็นราคา ปักป้ายขายนาประทังชีวิต จ.กาฬสินธุ์

November 27, 2017

วันที่ 27 พ.ย.2560 ผลกระทบจากต้นทุนและราคาข้าวเปลือกที่ตกต่ำที่สุดขณะนี้ จากการสำรวจพื้นที่นาข้าว พบว่าชาวนาหลายรายในเขตตำบลลำพาน พากันติดป้ายขายที่นาของตนเอง เพราะประสบปัญหาขาดทุนซ้ำซาก จากภาวะราคาข้าวเปลือกตกต่ำ โดยในปีฤดูกาลผลิต 2560/61 โรงสีรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิที่ราคา ตันละ 10,800 บาท และข้าวเหนียวตันละ 6,000 บาท ตามค่าความชื้นในราคาซื้อจริงนั้น ทำให้ชาวนาขายข้าวได้หอมมะลิเพียงตันละ 7,000 บาท ถึง 8,000 บาท และข้าวเหนียวเฉลี่ยตันละ 4,000 บาท ถึง 5,000 บาท เท่านั้น นายประหยัด มงคลพันธ์ อายุ 53 ปี ชาวนาบ้านตูม เลขที่ 53 หมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตนเป็นคนหนึ่งที่ในอนาคตอาจจะต้องขายที่นา ซึ่งมีเพียง 13 ไร่ ให้กับนายทุน เพราะปัญหาการทำนา ค่าจ้างแรงงาน เฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวตกคนละ 350 […]

Read More