ขายข้าว

ชาวนาเตรียมเฮ! ‘บิ๊กตู่’ เห็นชอบช่วยชาวนา ราคาข้าวสูงสุดตันละ 15,300 บาท (รายละเอียด)

October 28, 2017

นางนัทวัลย์ ศกุลตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/2561 โดยกำหนดราคารับจำนำร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ความชื้น15% ตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 8,500 บาท เริ่มใช้มาตรการนี้ 1 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคาดว่าจะสามารถชะลอการขายข้าวในตลาดได้ตามเป้าที่ 2 ล้านตันโดย นบข. จะช่วยเหลือค่าขึ้นยุ้งหรือค่าฝากเก็บข้าวอีกตันละ 1,500 บาท รวมทั้งเห็นชอบ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรทุกราย ซึ่งเป็นเงินจ่ายขาด เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกไร่ละ 1,200 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท เฉลี่ยแล้วหากชาวนาไถ่ถอนข้าวออกมาขายเมื่อถึงเวลาอันสมควร ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเหนียว จะได้รับเงินตันละ […]

Read More