ขาดทุน

หยุดบิน!! เส้นทางดอนเมือง – เพชรบูรณ์ เปิดได้แค่ 2 เดือน ทนขาดทุนต่อเนื่องไม่ไหว!?

August 10, 2018

เวลา 15.00 น.วันที่ 10 ส.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีการแชร์ข้อความประกาศหยุดบินของบริษัท สมุทรปราการ โลจิสติกส์ (SP) ซึ่งได้เช่าเหมาลำเครื่องบินจากสายการบินนกแอร์ให้บริการจากเพชรบูรณ์ – ดอนเมือง และ ดอนเมือง – เพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประกาศขอหยุดทำการบินตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค.2561 เป็นต้นไป ซึ่งข้อความมีรายละเอียดดังนี้ เรียน ผู้เกี่ยวข้อง เรื่องประกาศหยุดบินถาวร DD8902 วันจันทร์, วันเสาร์ DD8903 วันจันทร์, วันเสาร์ ธุรกิจเช่าหมาลำในเส้นทางบิน ดอนเมือง-เพชรบูรณ์-ดอนเมือง บริษัท สมุทรปราการ โลจิสติกส์ (SP) ขอประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบดังนี้ : ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 61 บริษัท สมุทรปราการ โลจิสติกส์ซึ่งเป็นผู้เช่าเหมาลำ สายการบินนกแอร์ ได้ประกาศ หยุดทำการบิน เส้นทางไป-กลับ […]

Read More

อ่วม!! ปี60 การบินไทยขาดทุนหนักกว่า2พันล้าน

February 26, 2018

เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานในหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 มีรายได้ รวมจำนวน 191,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,389 ล้านบาท (6.3%) โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากรายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำหนักส่วนเกิน รายได้จากค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ และรายได้จากการบริการอื่นๆ ค่าใช้จ่าย รวมจำนวน 189,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,604 ล้านบาท (7.1%) เป็นผลจากค่าน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 4,879 ล้านบาท (10.8%) จากราคาน้ำมันเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 24.2% ประกอบกับปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมน้ำมันสูงขึ้น 8,313 ล้านบาท (6.6%) สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยานเพิ่มขึ้น ขณะที่มีต้นทุนทางการเงินสุทธิ ลดลง 588 ล้านบาท (11.5%) จากการบริหารเงินสดและการปรับโครงสร้างทางการเงินต่อเนื่องจากปีก่อน เป็นผลให้มีกำไรจากการดำเนินงาน […]

Read More