ขั้นตอนเลือกนายก

เปิดกติกา!! ขั้นตอนเลือกนายก ส.ส.-ส.ว. 750 คน ต้องออกเสียงโดยเปิดเผย

March 30, 2019

จากกรณีความพยายามของพรรคการเมืองในการจับขั้วตั้งรัฐบาลโดยต่างฝ่ายต่างพยายามรวมเสียงให้เกิน 250 เสียง ซึ่งเป็นกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร ไว้เป็นเบื้องต้น แม้จะยังห่างจากเกณฑ์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภา 376 เสียง ที่เกิดจาก ส.ส. 500 เสียง รวมกับ ส.ว. 250 เสียง (ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ) แต่การที่ฝ่ายใดได้เสียงในสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุนเกิน 250 เสียงจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการทำงานของรัฐบาลต่อไป จึงมีการคาดการณ์กันว่า อาจจะมีความพยายามดึงเสียงจากทั้ง 2 ฝ่ายในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม การโหวตเลือกนายกฯ กติกากำหนดให้ทำโดยเปิดเผย รู้ว่า ส.ส.และ ส.ว.คนไหนลงคะแนนให้ใคร สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี ข้อบังคับ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดไว้ใน หมวด 5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี เริ่มจาก 1.ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ ส.ส.โหวตจะต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 คือ มาจากพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของสมาชิกที่มีอยู่ (25 คน หากมี ส.ส.เต็มสภา 500 คน) นั่นเท่ากับว่า ขณะนี้เหลือตัวเลือกในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี […]

Read More