ขับช้า

รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน!! “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เทศกาลปีใหม่ 2561

December 10, 2017

“ร่วมกันรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561” ต้องเริ่มที่ตัวเรา ครอบครัว เพื่อน และองค์กร ของเรา ด้วยการ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” และ เป็น “Smart Driver” กันนะครับ ด้วยความขอบคุณจาก กระทรวงคมนาคม

Read More