ขอนแก่น-สารคาม-กาฬสินธุ์

วอนช่วยเหลือ!! เกษตรกร “ขอนแก่น-สารคาม-กาฬสินธุ์” ถูก “หนี้นอกระบบ” ฟ้องขับไล่จากสัญญาขายฝาก1,200 คดี กว่า 278 ล้าน

November 14, 2017

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วย นายอำนวย ปะติเส ประธานคณะกรรมการประสานงานการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผอ.กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดีเอสไอ ในฐานะเลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม และ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคม เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี กรมสรรพากร สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ร่วมจัดการประชุมหารือมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้นอกระบบถูกฟ้องร้องขับไล่ สูญเสียที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยจากการทำสัญญาขายฝาก จำนอง เช่าซื้อ และกู้ยืมเงิน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า กลุ่มลูกหนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรได้ร้องขอความเป็นธรรมมายังศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ เนื่องจากได้ทำสัญญากู้ยืมเงิน ขายฝากและจำนอง กับกลุ่มนายทุนในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว […]

Read More