ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้

อนาคต!! “รถไฟฟ้ารางเบา” แก้จราจร ความหวัง “ขอนแก่นสมาร์ทซิตี้”

June 14, 2018

การแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองใหญ่ ดูจะเป็นปัญหาหลักที่ผู้บริหารเมืองจะต้องวางแนวทางในการแก้ไขเอาไว้อย่างถี่ถ้วน เพราะการเติบโตของเมืองที่มีเกิดขึ้นทุกๆ ปี ทำให้ปริมาณประชากรเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณยานพาหนะบนถนนเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทว่าผิวจราจรที่รองรับมีเท่าเดิม เมืองใหญ่อย่างขอนแก่นเองก็เช่นกัน ปัญหารถล้นเมืองกำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตลอดเวลา 10 ปี และขอนแก่นได้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในเมือง “สมาร์ทซิตี้” หรือเมืองอัจฉริยะ ซึ่งนั่นหมายถึงการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชากรก็จะต้องดีขึ้นตามไปด้วยเหตุนี้เองทำให้ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นอย่าง ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ได้หารือกับอีก 4 เทศบาลใกล้เคียง เพื่อผลักดันให้เกิดรถไฟฟ้ารางเบา หรือ LRT (Light Rail Transit System) เพื่อหวังจะเป็นรถขนส่งมวลชนจากนอกเมืองเข้ามายังเมือง แก้ไขปัญหาจราจรติดตัด โดยเฉพาะเส้นหลักอย่างมิตรภาพ ที่พอถึงชั่วโมงเร่งด่วน รถติดยาวเหยียดไม่แพ้เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร แนวคิดเรื่องการจัดสร้างบริการขนส่งมวลชนนี้เกิดมาหลายปี แต่เพิ่งมาเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนในสมัย ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ เป็นนายกเทศมนตรี ด้วยความพร้อม และโอกาสที่เอื้ออำนวยในยุคการบริหารบ้านเมืองแบบพิเศษ อีกทั้ง 4 เทศบาลใกล้เคียงทั้ง เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ ที่อยู่ระหว่างถนนมิตรภาพเขตอำเภอเมืองขอนแก่นได้เห็นพ้องต้องกันในการจะร่วมมือร่วมใจและร่วมลงทุนในรูปแบบบริษัท โดยแนวคิดนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2558 จนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างมีการจดทะเบียนตั้งเป็น บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด […]

Read More