ของดีเมืองร้อยเอ็ด

ลุงตู่ชิม! “ถั่วป่านทอง” ของดีเมืองร้อยเอ็ด ก่อนส่งขายบนสายการบินไทย

December 12, 2017

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ 12 ธ.ค. 60 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะเข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลการพัฒนาและจัดพิธีส่งมอบถั่วป่านทองให้กับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งจำหน่ายบนเครื่องบินบริษัทการบินไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ทำให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีร้อยเอ็ด วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด ร่วมพัฒนาแปรรูปถั่วปานทอง เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทการบินไทย ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้ทำสัญญากับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เมื่อเดือนตุลาคม 2560 และจะส่งมอบถั่วปานทองจำนวน 112,000 ถุง ราคาถุงละ 4.50 บาท เป็นเงิน 504,000 บาท ทั้งนี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดและกลุ่มผู้แปรรูปถั่วปานทอง อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ขณะที่นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจตลาดคลองผดุง […]

Read More