ขยายถนน

โครงการใหม่!!แก้ไขจุดกลับรถ ขยายถนน ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ในชุมชนเมืองมหาสารคาม

May 9, 2018

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประชุมหารือร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง พื้นที่ชุมชนปลอดภัยลดจุดเสี่ยงทางถนน โดยมีนายไมตรี พรมดา ,ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายศิริชัย ศิริไปล์ , นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา รองปลัดเทศบาลฯ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม สารวัตรจราจร งานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม ตัวแทนชุมชนพื้นที่จุดเสี่ยง ร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยทางท้องถนนในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบกับพื้นที่บริเวณทางแยกและจุดกลับรถหลายแห่งพบว่ามีความเสี่ยงหรือเป็นจุดอันตรายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะจุดเสี่ยงตามชุมชน จุดเสี่ยง คือ จุดอันตรายบนท้องถนน หรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางแยก ทางตรง ทางโค้ง หรือจุดกลับรถ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงตามท้องถนน เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทั้งนี้เทศบาลได้กำหนดจุดติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหรือไฟเขียวไฟแดง ตามจุดเสี่ยง ประกอบด้วย -ถนนผดุงวิถีบริเวณแยกโตโยต้ามหาสารคาม และขยายช่องทางจราจรบนริเวณหน้าร้านมารินทร์เลี้ยวซ้ายเข้าถนนผดุงวิถี -บริเวณหน้าวัดบ้านค้อกำหนดให้ปิดจุดยูเทิร์นและบริเวณจุดกลับรถจุดกลับรถบริเวณบ้านค้อและบริเวณจุดกลับรถชุมชนเข้าชุมชนศรีมหาสารคามให้ปิดเกาะกลางถนน และบริเวณจุดกลับรถหน้าปทุมวันทำการขยายช่องการจราจรเพื่อให้รถรอเลี้ยวขวาเพื่อให้รถมีจุดจอดรถรอเลี้ยวตรงจุดยูเทิร์น -สี่แยกวัดนาควิชัย สี่แยกไดโนเสาร์ สี่แยกร้านค้วงหลี และกำหนดจุดปรับปรุงเครื่องหมายจราจร […]

Read More