ขยะ

ชาวร้อยเอ็ดเฮ!! ภูเขาขยะแสนตันกำลังจะหายไป ด้วย “โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรีย์”

July 12, 2017

ชาวร้อยเอ็ดเฮ!! ภูเขาขยะแสนตันกำลังจะหายไป ด้วย “โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรีย์” เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ติดป้าย ประกาศโครงการ “ก่อสร้างระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์” รับเหมาก่อสร้างโดย บริษัท วรรธน์สรร จำกัด ระยะเวลาในการก่อสร้าง 520 วัน ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 มูลค่าการก่อสร้าง 187,600,000.- บาท ความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ “ระบบจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์” ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มูลค่า 187.6 ล้านบาท ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในเบื้องต้น ทราบว่าขณะนี้มีขยะสะสมเป็นภูเขากว่าแสนตัน โดยมีการนำขยะมาทิ้งที่นี่ทุกวัน วันละประมาณ 132 ตันและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อบต.เหนือเมือง, อบต.รอบเมือง และ อบต.ดงลาน ทั้งนี้ในการก่อสร้างเบื้องต้น ได้มีการนำขยะบางส่วนมาฝังกลบปรับพื้นที่ในการก่อสร้างด้วย คิดเป็นปริมาณขยะทั้งสิ้นกว่า 40,000 ตัน พร้อมทั้งกำลังตอกเสาเข็มเพื่อทดสอบความแข็งแรงของพื้นที่ที่จะให้สร้างโรงกำจัดขยะ จากนั้นจะเป็นการก่อสร้างเต็มรูปแบบตามระยะเวลาที่ได้ประกาศในสัญญา […]

Read More