ขนส่ง

เอาจริง!! ขนส่งไล่จับรถตู้โดยสารอายุเกิน 10 ปี ขู่ยังฝ่าฝืนวิ่ง เจอปรับสูงสุด 2 แสน

May 10, 2019

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 62 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ เร่งจัดระเบียบรถตู้โดยสารหมดอายุ ซึ่งปัจจุบันกรม กำหนดอายุการใช้งานรถตู้โดยสารประจำทางไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน กรณีผู้ประกอบการฝ่าฝืนนำรถตู้อายุเกิน 10 ปี มาให้บริการ ถือเป็นการประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่ 50,000-200,000 บาท เนื่องจากรถตู้โดยสารสาธารณะที่มีอายุเกิน 10 ปี บริษัทประกันภัยจะไม่รับจัดทำประกันภัยให้ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้โดยสารไม่ได้รับความคุ้มครอง จึงขอความร่วมมือประชาชนพิทักษ์สิทธิความปลอดภัย เลือกใช้บริการรถตู้ถูกกฎหมายได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุ หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำหรับมาตรการนำรถโดยสารขนาดเล็กมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก เริ่มทดแทนเฉพาะรถตู้โดยสารที่ครบอายุการใช้งาน (ครบ 10 ปี) ก่อน ซึ่งมีการทยอยเปลี่ยนในเส้นทาง หมวด 2 กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง และหมวด 3 ระหว่างจังหวัดกับจังหวัด เฉพาะเส้นทางที่มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 […]

Read More

ขนส่งฯแจง! “ทะเบียนรถ ตด, งง, จน, ชน, ศพ ที่ตัดแต่งเพื่อฮา ระวังฮาไม่ออก”

April 8, 2018

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การส่งต่อรูปภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ลักษณะคล้ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ ซึ่งปรากฏตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่เหมาะสม คาดว่าทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนั้น กรณีดังกล่าวยืนยันว่า ไม่ใช่แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากการกำหนดตัวอักษรประจำหมวดในรถยนต์ทุกประเภท กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นสำคัญ กรณีที่พยัญชนะสองตัวผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่นำมาใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดโดยเด็ดขาด เช่น ตด, งง, จน, ชน, ศพ เป็นต้น หรือเป็นคำพ้องเสียง เช่น สพ, ศบ, ษพ เป็นต้น ไม่นำมาใช้เช่นกัน หากมีการนำไปใช้จริงกับรถบนท้องถนนมีความผิดตามกฎหมาย รวมถึงกรณีนำวัสดุหรือแผ่นสติ๊กเกอร์ไปติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน ใช้กรอบป้ายสกรีนลายกราฟิกครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ได้ผ่านการประมูล หรือขูดลบตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น ตัวอักษรหรือตัวเลข มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท นอกจากนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าหมวดอักษรและหมายเลขทะเบียนที่ปรากฏในแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ตรงกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี รายละเอียดตัวรถ และรายละเอียดในคู่มือประจำรถ อาจถูกยึดรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถ เพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมรถยนต์หรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม […]

Read More

โดนแล้ว!! ชาญทัวร์ ขนส่งปรับ 5 พันบาท ข้อหาบรรทุกผู้โดยสารเกิน

April 5, 2018

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2561 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยถึงกรณี ที่มีผู้โดยสาร ร้องเรียนการให้บริการของรถโดยสารประจำทาง ของบริษัท ขอนแก่นชาญเทรดดิ้ง จำกัด (ชาญทัวร์) ผ่านสื่อโซเชียล ว่า พนักงานขับรถบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่งโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบพบว่าเหตุ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่งที่ 2 จ.นครราชสีมา โดย รถคันเกิดเหตุ หมายเลขทะเบียน 10-8468 ขอนแก่น เป็นรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 3 สายที่ 827 นครพนม-ระยอง ผู้ประกอบการขนส่ง คือ บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์ คือ บริษัท ขอนแก่นชาญเทรดดิ้ง จำกัด ส่วนพนักงานขับรถ ในวันเกิดเหตุ ชื่อ นายสราวุฒิ ธรรมชาติ ใบอนุญาตขับรถ ท.2 เลขที่ นม.00657/59 วันอนุญาต […]

Read More

เช็คด่วน!! ไม่ต้องลางาน ขนส่งเปิดสอบใบอนญาตขับรถ ‘เสาร์-อาทิตย์’ สอบผ่านรับใบขับขี่ทันที

March 13, 2018

กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต พร้อมทดสอบขับจริงในวันอาทิตย์ สอบผ่านรับใบอนุญาตขับรถได้เลย ไม่ต้องรอวันธรรมดา นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครและอบรม โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ ซึ่งในวันเสาร์จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 5 ชั่วโมง ด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรอบรม ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบขับรถในสนามทดสอบในวันอาทิตย์ สำหรับวันที่จัดการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนญาตขับรถยนต์ มีดังนี้ – เดือนมีนาคม วันที่ 24-25 – เดือนเมษายน วันที่ 28-29 – เดือนพฤษภาคม วันที่ 5-6, 26-27 – เดือนมิถุนายน วันที่ 23-24 – เดือนกรกฎาคม วันที่ 21-22 – เดือนสิงหาคม วันที่ 25-26 – เดือนกันยายน วันที่ 22-23 – เดือนตุลาคม วันที่ […]

Read More

โวยลั่น! หนุ่มขับกระบะไฟแต่งโวย แค่นี้ต้องถ่ายรูปฟ้องขนส่งด้วยหรือ!!

January 6, 2018

ไฟท้ายแต่งซิ่ง ทำเป็นแบบ 2 สี ซีนอล ที่สว่างเกินกว่าปกติ และยังกระพริบสร้างความรำคาญและรบกวนสายตา เวลาขับรถตาม เป็นปัญหาที่ผู้ขับขี่รถต้องเผชิญปัญหา ซึ่งล่าสุดมีทางออกจัดการปัญหาดังกล่าว คือ กรมขนส่ง ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนถ่ายรูปรถพร้อมป้ายทะเบียนให้ชัดเจน แล้วส่งหลักฐานให้กับกรมขนส่งเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย ซึ่งต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000บาท และต้องนำรถมาให้ตรวจสอบว่าแก้ไขแล้วหรือไม่   ล่าสุด เพจเครือสหพัฒน์-แหลมฉบัง ได้โพสต์ภาพที่เป็นหลักฐานว่า การติดไฟดังกล่าวมีผู้ถ่ายภาพส่งขนส่งและผู้ที่ละเมิดกฎหมายถูกปรับจริง โดยมีการส่งจดหมายไปถึงบ้าน ทั้งนี้ วิธิดังกล่าวเป็นการหลีกเลี่ยงการปะทะ และจะทำให้ลดการติดไฟลักษณะดังกล่าวที่รบกวนสายตาผู้ใช้รถได้ในที่สุด ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด

Read More