กู้ภัยนาดูน

ชาวนาดูนอุ่นใจ กลุ่มจิตอาสาร่วมเปิดศูนย์กู้ภัยนาดูน จากประชาชน สู่ประชาชน

December 17, 2017

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ประชาชน ข้าราชการ และกลุ่มอาสาสัมครกู้ภัยนาดูน ร่วมกันเปิดศูนย์กู้ภัยนาดูน เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน บริการประชาชนและช่วยเหลือทางด้านสาธารณภัย รวมถึงเป็นหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นฐาน (EMR) ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทร.1669 หรือ 087-0142770 โดยมี นายทองเตียง เกื้อมแสนเมือง เป็นประธานอาสาสมัครกู้ภัยนาดูน ได้จัดตั้งศูนย์กู้ภัยนาดูน ณ ที่ตั้ง บ.โคกงู ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวนาดูน และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบในการเปิด ศูนย์กู้ภัยนาดูน และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในเขตพื้นที่อำเภอนาดูน อย่างเป็นทางการ และร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์กู้ภัย เวชภัณฑ์ต่างๆที่จำเป็น ในวันดังกล่าวด้วย จากเรา อาสากู้ภัยนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยสามารถติดต่อได้ที่ นาย ทองเตียง เกื้อมแสนเมือง ประธานอาสากู้ภัยนาดูน (087-0142770) ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กู้ภัยนาดูน

Read More