กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด

ออกแล้ว!! กำหนดการงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด

January 31, 2018

กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 จัดที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถนนข้าวหอมมะลิและ เกาะกลางบึงพลาญชัย ใช้ชื่องานว่า “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี 2561 ในระหว่างการจัดงานฯ มีกิจกรรมสำคัญได้แก่ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 – เวลา 09.00 น.- การประกวดธงผะเหวด – เวลา 15.00 น.- พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน โดยจำลองพิธีการอัญเชิญจากสะดือทะเล(สมมติอยู่ในน้ำบึงพลาญชัย) – เวลา 16.00 น.- พิธีทักษิณานุประทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน – เวลา 19.00 น. พิธีสืบชะตาเสริมบารมี – เวลา 20.00 น. การแสดงแสง สี เสียง “ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา วันเสาร์ที่ 3 […]

Read More

ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก! “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ที่ “บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด” (ชมคลิป)

January 25, 2018

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ รองผวจ.รอ. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมบันทึกภาพเพื่อจัดทำป้ายและประชาสัมพันธ์งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีการบันทึกภาพจำลองขบวนแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน และพิธีแห่ข้าวพันก้อน ซึ่งทั้ง ๒ พิธีนี้จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ งานประเพณีบุญผะเหวด เป็นงานบุญเดือน […]

Read More

ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก! “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ที่ “บึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด” (ชมคลิป)

January 25, 2018

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ รองผวจ.รอ. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมบันทึกภาพเพื่อจัดทำป้ายและประชาสัมพันธ์งาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีการบันทึกภาพจำลองขบวนแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน และพิธีแห่ข้าวพันก้อน ซึ่งทั้ง ๒ พิธีนี้จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ งานประเพณีบุญผะเหวด เป็นงานบุญเดือน […]

Read More