กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

หน้าตาบ้านเมือง!! นายกเทศมนตรีมหาสารคาม เผยความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ คลองสมถวิล รูปแบบใหม่!?

May 8, 2018

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.61 นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เผยความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสมถวิล ดังนี้ คลองสมถวิล ถือเป็นคลองที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานเกินกว่า 80 ปี มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกันกับในตอนนี้ ที่ถึงแม้ว่าพี่น้องประชาชนทุกท่านอาจจะเห็นว่าในคลองไม่มีน้ำ ไม่มีความสวยงาม จนเกิดความสงสัยว่าเทศบาลฯกำลังทำอะไรกับคลองสมถวิลอยู่ เราได้งบประมาณจากกรมโยธาฯเพื่อมาพัฒนาภูมิทัศน์ของคลองใหม่ โดยมีการก่อสร้างด้านเดียว(ฝั่งเอ็กซโป) ยาวไปจนถึงสะพานกุดนางใย ได้มีการกั้นน้ำไม่ให้ไหล เพื่อให้ผู้รับเหมาได้เริ่มทำการก่อสร้าง/ตอกเสาเข็มลงในคลอง แต่เนื่องจากแบบที่ทางคณะสถาปัตย์ฯ มมส ทำการออกแบบไว้นั้นต้องมีการปรับแก้ใหม่ตามสภาพของภูมิประเทศในคลองบางอย่างที่ผู้ออกแบบไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ เราจึงต้องส่งแบบฐานรากไปแก้ไขที่กรม เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมา และจะมีการแก้แบบกลับมาภายในปลายเดือนนี้แล้วจึงจะเริ่มก่อสร้างต่อ นั่นจึงทำให้สภาพความสวยงามในลำคลองตอนนี้จึงอาจจะไม่สวยงาม-ไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนนัก คลองรูปแบบใหม่ที่มีน้ำไหลสะดวก,มีการระบายน้ำได้ดี,มีความสะอาดสวยงาม,สามารถเป็นหน้าเป็นตาของพวกเราได้, เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้, และมีถนนสมถวิลราษฎร์ที่กำลังจะได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ราบเรียบสวยงามเพิ่มเติมอีก จะยิ่งทำให้บ้านของเรามีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น ในช่วงเวลาของการก่อสร้างนั้นอาจจะไม่ได้รับความสะดวกไปบ้าง แต่ภายหลังจากที่โครงการนี้แล้วเสร็จ เราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากคลองสมถวิลของเราได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดครับ ขอบพระคุณครับ

Read More