กิจกรรมแยกแลกยิ้ม

“แยกแลกยิ้ม ช่วยชีวิต” ชมรมปตท.ร้อยเอ็ด ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์และกรวยจราจร ที่ อ.ปทุมรัตต์ “ร้อยเอ็ด”

September 27, 2018

“แยกแลกยิ้ม ช่วยชีวิต” กลุ่มปตท. จ.ร้อยเอ็ด ส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์และกรวยจราจร ที่ อ.ปทุมรัตต์ “ร้อยเอ็ด” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เนื่องด้วยกลุ่มผู้แทนจำหน่าย PTT STATION จ.ร้อยเอ็ด รวม 28 สถานี ได้จัดกิจกรรมแยกแลกยิ้ม นำรายได้จากการแยกขยะผ่านโครงการฯ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดสัญญาณชีพจร/ความดัน และสามารถใช้กับทารกแรกคลอดได้) 2เครื่อง มูลค่า 80,000 บาท แก่ รพ. ปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด และมอบกรวยยางจราจรแก่ สภ.ปทุมรัตต์ จำนวน 125 ชิ้น เพื่อใช้ในงานสาธารณะประโยชน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผจ.สภธ.,ผจ.ฉบ., ผจ.เขตอาวุโส และ ผจ.เขตฯ ฉบ.4 เข้าร่วมงานในครั้งนี้ “แม้ความเจริญของเมืองจะวัดได้จากการเกิดขึ้นของสิ่งปลูกสร้างทันสมัย แต่ความศิวิไลซ์ของเมืองใดๆ ก็ถูกลดทอนคุณค่าลงได้ หากการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลขาดประสิทธิภาพ จิตสำนึกเรื่องการจัดการขยะสำหรับบางคนอาจดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลให้หลายเมือง งามตา ได้ไม่เท่าที่ควรจะเป็น ทว่า แนวคิด […]

Read More