กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ไม่ทันตั้งตัว!! ร้อยเอ็ดตรวจเข้ม สารเสพติด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน วันประชุม ปจด. พบฉี่สีม่วง 2 ราย!?

August 1, 2018

เมื่อวันที่1ส.ค. 2561 ตามแผนปฏิบัติการ”ยุทธการสาเกตุนคร”กวาดล้างยาเสพติด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ./ผอ.ศอ.ปส.จ.รอ./ได้สั่งการให้ ศป.ปส.อ.ทุกแห่งดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าของรัฐทุกรายในพื้นที่ โดยการอำนวยการของนายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอหนองฮี/ผอ.ศป.ปส.อ.หนองฮี ได้สั่งการให้ชุดพิทักษ์สาเกตุอำเภอหนองฮี สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองฮี/ทหารชุดร้อย รส.ร.16 พัน 1 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอหนองฮี ร่วมกันออกปฏิบัติการตามข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติมีดังนี้.. 1.เวลา 10.00 น.ออกปฏิบัติการตรวจปัสสาวะกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผช.ผญบ./สารวัตรกำนัน/แพทย์ประจำตำบล ในวันประชุมกำนัน/ผญบ.ประจำเดือน จำนวน 182 คน ผลการปฏิบัติเบื้องต้นพบว่าเป็นสีม่วง จำนวน 2 คน นำตรวจยืนยันผลที่ รพ.หนองฮี พบว่ามีสารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะจริง สมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูตามที่ทางราชการกำหนดต่อไป 2.เวลา 14.00 น.ได้ออกปฏิบัติการตรวจปัสสาวะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหาร อปท.ทุกแห่งและกำนันทุกตำบล รวม 27 คน ผลการปฏิบัติไม่พบสารเสพติดในตัวอย่างปัสสาวะแต่ประการใด ทั้งนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะได้ดำเนินการกฎหมายต่อไป.. ขอบคุณ ภาพ/ข้อมูล ฝ่ายความมั่นคง อ.หนองฮีฯ คนค้นข่าวพนมไพร หนองฮี/ข่าว.

Read More