การเลือกตั้ง

โพลชี้! ปชช.คาดหวังพรรคการเมืองใหม่ มีคุณธรรม-ไม่โกง เป็นคนรุ่นใหม่ ไม่สาดโคลนใส่กัน!

March 11, 2018

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจกรณีมีกลุ่มการเมืองจำนวนมากยื่นความจำนงขอจดแจ้งตั้งพรรคการเมืองใหม่ จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,083 คน ระหว่างวันที่ 6-10 มี.ค. พบว่า สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อพรรคการเมืองใหม่ ร้อยละ 48.30 ระบุมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ร้อยละ 43.98 แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ทำเพื่อส่วนรวม พัฒนาประเทศ ร้อยละ 35.34 มีหัวหน้าพรรคและสมาชิกที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ร้อยละ 31.02 เป็นคนรุ่นใหม่ มีนโยบายที่ดี มีแนวคิดใหม่ๆ และร้อยละ 28.14 ไม่สร้างความขัดแย้ง สาดโคลนกันไปมา ส่วนพรรคการเมืองใหม่จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 51.78 เป็นที่พึ่งได้เพราะเป็นผู้แทนของประชาชน เป็นปากเสียง น่าจะมีศักยภาพ มีความสามารถในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและนโยบายในการทำงาน ร้อยละ 48.22 เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะเป็นคนหน้าเดิม กลุ่มเดิม เป็นนอมินี ปัญหาการเมืองไทยแก้ไขได้ยาก เน้นแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ทำอย่างไรพรรคใหม่ จึงจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างดี ร้อยละ 35.22 […]

Read More