การเจิมรถ

ผิดศีล!! “การเจิมรถ ลงยันต์” ไม่มีในศาสนาพุทธ ถ้ารับเงินด้วยยิ่งไม่ได้!?

October 1, 2018

พุทธที่แท้จริงชี้ การเจิม ลงยันต์ ไม่มีในศาสนา ยันผิดศีล ถ้ารับเงินด้วยยิ่งไม่ได้ การเจิม หรือ ลงยันต์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนไทยนิยมทำ หลังการได้สิ่งของใหม่มา เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ และเชื่อว่าสิ่งของนั้นจะอยู่กับเราได้นานทนทานกว่าเดิม อย่างไรก็ตามเฟซบุ๊กเพจ พุทธที่แท้จริง ได้โพสต์เรื่องการเจิม หรือการลงยันต์ ว่า การลงยันต์คุ้มกัน ไม่มีในพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบัน เมื่อออกรถใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่ก็จะนำรถไปเจิมหรือนิมนต์พระมาลงเลขยันต์ที่บ้าน ทั้งๆที่ศาสนาพุทธตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนลงเลขยันต์ และในศาสนาพุทธไม่มีบทสวดใดที่สวดแล้วจะดลบันดาลสุขมาให้แก่เราได้ เป็นความเห็นของลัทธิอื่นที่พระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิ และสั่งห้ามภิกษุทำ ทีนี้เราในฐานะชาวพุทธต้องตระหนักเสียบ้างว่า ภิกษุนำมนต์และยันต์เหล่านี้มาจากไหนทั้งๆที่ไม่ใช่แนวทางของพุทธ และเรากำลังสนับสนุนพระนอกธรรมวินัยอยู่หรือเปล่า? ในศาสนาพุทธมีเพียงก็แต่คำสอนที่ให้นำไปท่องจำ และเห็นผลดับทุกข์ได้จริงเมื่อนำมาปฏิบัติ ต่างกับเดรัจฉานวิชาที่เป็นไสยศาสตร์ ไม่มีเหตุผลใดๆมาประกอบ และหากเพียงแค่การท่องมนต์จะดลสุขมาให้ หรือลงยันต์แล้วจะคุ้มกันเราได้จริง ใครในโลกนี้จะมีทุกข์มีโศก เพราะคนเขลาคนพาลที่ไหนเขาก็ทำกันได้ #ภิกษุในธรรมวินัยเว้นขาดจากเดรัจฉานวิชา มหาราช ! อีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน สอนมนต์กันลูกศร ดูฤกษ์ดี ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้เสียแล้ว แม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง -บาลี […]

Read More