การประชุมวิชาการระดับชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ จ.มหาสารคาม

February 7, 2018

วันที่ 7 ก.พ. 2561 เวลา 09.12 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 ซึ่งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หรือ อกท. ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก รวมทั้งเชิดชูเกียรติหน่วย อกท. ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสมาชิกหน่วยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมฯ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ได้แก่ เมือง อกท. จัดแสดงผลงานของสมาชิก อกท.ทั้งสมาชิกปัจจุบันดีเด่นทั้ง 4 ภูมิภาคและศิษย์เก่าดีเด่น ตลอดจนหน่วย อกท. ดีเด่นระดับชาติ และผลงานดีเด่น […]

Read More

ขอเชิญร่วมงาน!! “อาชีวเกษตรแฟร์ 39” ระดับชาติ ที่ ว.เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 5–9 ก.พ.นี้

January 23, 2018

ว.เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม แถลงความพร้อมจัดงาน “ปูทูลกระหม่อมคู่บ้าน พระธาตุนาดูนคู่เมือง ลือเลื่องตักสิลา อาชีวเกษตรแฟร์ 39” การประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 39 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้จัดการแถลงความพร้อมจัดงาน “ปูทูลกระหม่อมคู่บ้าน พระธาตุนาดูนคู่เมือง ลือเลื่องตักสิลา อาชีวเกษตรแฟร์ 39” การประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจากองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นสถานที่จัดงาน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 การแถลงข่าวครั้งนี้มี นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายประเวศ วรางกรู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย […]

Read More