การประกวดชุดแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากฟางข้าว

เทศกาลศิลปะจากฟางข้าว ครั้งที่ 1 การประกวด “ชุดแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากฟางข้าว” อ.ปทุมรัตต์ “ร้อยเอ็ด”

January 4, 2018

หลักเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ชุดแฟชั่น เครื่องแต่งกายจากฟางข้าว” คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด – มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป – ไม่จำกัดเพศและภูมิลำเนา วิธีการประกวด – ออกแบบชุดตามหัวข้อ “งามอย่างไทย เก๋ไก๋ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” – ใช้วัสดุจากฟางข้าว มาออกแบบชุดเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้จริง – ชุดออกแบบต้องเป็นวัสดุจากฟางข้าว อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ – วันแข่งขันต้องมีการสวมชุดมาแสดงพร้อมเดินโชว์บนเวที – ผู้สมัครต้องส่งภาพถ่ายชุดการประกวดของตนเอง มายัง กล่องข้อความ Facbook ของกองประกวด เพื่อเป็นการยืนยันและประชาสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 – ผู้สมัครต้องบรรยายแนวคิดในการประดิษฐ์ชุดในวันประกวดจริง ดังนี้ 1.แนะนำตัว 2.ชื่อผลงาน 3.แนวคิด/แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 4.วัสดุที่ใช้ (ใช้เวลานำเสนอไม่เกิน 3 นาที หากเกินเวลาคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนน) เกณฑ์การตัดสิน – ความสวยงามสอดคล้องตามหัวข้อการประกวด 30 คะแนน – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 30 […]

Read More