การบริหารจัดการน้ำ

อู่ข้าวอู่น้ำ!! เขื่อนอุบลรัตน์ ดูแล อีก 6 เขื่อน ในอีสาน

March 6, 2018

การบริหารจัดการน้ำ สำคัญกับการก่อตั้งถิ่นฐานของผู้คน พบว่า ความเจริญจากในอดีต ยุคกรีก เมโสโปเตเมีย ล้วนพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน การเคลื่อนย้าย ไปตามลุ่มน้ำ เส้นทางเดินของแม่น้ำทั้งสิ้น ภาคอิสาน มีลำน้ำ ที่เรียกว่าเป็นลำน้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำโขง อย่าง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำน้ำสายเล็กสายน้อย ที่เกิดตามธรรมชาติ ของเทือกเขา เขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งอยู่ที่ อำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ระยะทางจากตัวเมือง ราว 50 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินเหนียว ที่ก่อสร้างมาแล้ว เมื่อ 51 ปี ก่อน นับเป็นเขื่อนแห่งแรกของภาคอิสาน และถูกกำหนดให้เป็น “เขื่อนหลัก” ที่ใช้ควบคุม อีก 6 เขื่อน ที่สร้างในเวลาต่อมา มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ทำงาน การควบคุม ด้วยระบบ Remote Control ผ่านออฟฟิค คล้ายโครงข่ายใยแมงมุม ที่ต้องเชื่อมระบบถึงกันทุกเขื่อน ได้แก่ เขื่อนน้ำพุง เขื่อนปากมูล […]

Read More