กาชาดร้อยเอ็ด 2561

ลุ้นหนัก! “ผลการออกสลากกาชาดการกุศล” ในงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำ 2561

January 8, 2018

  เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการออกสลากกาชาดการกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ที่เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะเดียวกันนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมชมการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลในงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ไว้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานตามพันธกิจและโครงการประจำปีงบประมาณ 2561 ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนำไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติทุกประเภท สำหรับปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ตั้งแต่เลขที่ 00000 ถึงเลขที่ 59999 รวมจำนวน 60,000 ฉบับราคาฉบับละ […]

Read More