กาชาดจังหวัดมหาสารคาม

สืบสาน!! ตำนาน “บุญเบิกฟ้า” เที่ยวงาน “กาชาดมหาสารคาม” 12-21 ม.ค.61

January 9, 2018

“บุญเบิกฟ้า”เป็นชื่องาน ประเพณีที่ สืบเนื่องมาจากภูมิปัญญาความเชื่อดั้งเดิมของสังคมเกษตรกรรมชาวอีสานมาตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 เป็นสัญญาณแห่งฤดูทำนาเริ่มขึ้นแล้ว ผู้สูงอายุในชุมชนจะบอกให้ลูกหลานช่วยกันขนปุ๋ยคอก ขี้วัว ขี้ควายไปใส่นา นำไปกองไว้ในแปลงนา เพื่อให้อาหารแก่ดิน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน โดยมีสำนึกว่าเมื่อดินเป็นผู้ให้อาหาร มนุษย์จึงต้องทดแทนบุญคุณ จึงจัดให้มีวันเติมปุ๋ยให้แก่ดินในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี คนอีสานเห็นว่าเดือน 3 เป็นเดือนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของปี เพราะคนอีสานจะเก็บเกี่ยวผลิตผลขึ้นยุ้งฉางเก็บตุนไว้อย่างเพียบพร้อม มีกลอนบันทึกไว้ว่า ออกใหม่ขึ้น สามค่ำเดือนสาม ที่กบบ่มีปาก นาคบ่มีฮู้ขี้ หมากขามป้อม แสนส้มกะเหล่าหวาน หมายความว่า มีความอิ่ม ซึ่งแม้แต่กบไม่ได้กินอะไรเลย ก็จะอิ่มทิพย์อิ่มเองโดยไม่ต้องกิน ถ้าจับกบมาดูในช่วงนั้น จะเห็นว่าที่ปากกบจะมีเยื่อบางๆ สีขาวปิดปากอยู่ แสดงว่ากบไม่ต้องกินอะไรเลยก็อิ่มเอง และหากใครเอามะขามป้อมมาเคี้ยวกินในวันนั้น มะขามป้อมที่มีรสเปรี้ยวฝาด ก็จะหวานอย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งยังเป็นเดือนที่ “ฟ้าร้อง” เป็นครั้งแรกของปี คนอีสานจะสังเกตว่าฟ้าจะร้องทางทิศใด การร้องของฟ้านี้มีคำทำนาย ถึงความอุดมสมบูรณ์ของปริมาณน้ำฝนในปีนั้นๆ ด้วย ภาพบน – สะพานไม้แกดำ ล่างซ้าย […]

Read More

รวมน้ำใจ!!กาชาดจังหวัดมหาสารคาม ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย พื้นที่ตำบลแวงน่าง

January 4, 2018

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำเงินสด เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม วันที่ 4 ม.ค.61 นางนิศากร นนทะ โชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม ปภ.จังหวัดมหาสารคาม และผู้นำในชุมชน/ท้องถิ่น เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน นางวิชญาดา รัตนพลแสน และนายวิญญู เพียสังกะ สองสามีภรรยา บ้านเลขที่216 หมู่ 13 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม หลังจากเกิดเหตุเศร้ารับปีใหม่ เมื่ออัคคีภัยเผาผลาญบ้านเรือน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหาย แต่ยังดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะช่วงเกิดเหตุ ลูกสาวทั้งสองคน คือ ด.ญ.วิมลศิริ เพียสังกะ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสารคามพิทยาคม และด.ญ.ณัฏฐธิดา เพียสังกะ นักเรียนชั้น ป.3 […]

Read More