กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกาศ!! ราชกิจจานุเบกษา 11 บริษัท ยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ!?(คลิป)

September 9, 2018

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 61 แจ้งเรื่องการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 11 บริษัท ด้านก.ล.ต.ระบุแค่ย้ายไปกองทุนใหม่ที่ใหญ่กว่า การทยอยขอยกเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชนอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นการยกเลิกเพื่อเปลี่ยนไปลงทุนในกองใหม่ที่ใหญ่ขึ้น แต่ก็ทำให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงการคลัง ต้องเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เพื่อสร้างหลักประกันเงินออมหลังวัยเกษียณของลูกจ้าง นายปริย เตชะมวลไววิทย์ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน ในฐานะโฆษกก.ล.ต. กล่าวว่า บริษัทเหล่านั้น ยังคงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพียงแต่บริษัทได้ย้ายการลงทุนไปยังกองทุนใหม่ที่ใหญ่ขึ้น “มีหลายนายจ้าง และหลายนโยบายการลงทุน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหาร และมีการลงทุนหลากหลายมากขึ้นเป็นทางเลือกให้กับพนักงาน จึงเป็นที่มาของการขอยกเลิกกองทุนเดิมในรอบ 6 เดือน ก.ล.ต.จะรวบรวมแล้วนำมาประกาศแจ้งไม่ใช่การขอยกเลิกพร้อมกัน” ขณะที่นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยู่ระหว่างพิจารณาตามขั้นตอนการออกกฎหมาย หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อผลักดันการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ ภาคบังคับ หลังพบว่า ปัจจุบันสถานประกอบการจัดตั้งกองทุน เพียงร้อยละ 2.8 ซึ่งอาจกระทบการออมประเทศ และคุณภาพชีวิตประชาชน […]

Read More