กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

เตรียมเฮ! รัฐปล่อยกู้ชุดใหญ่ให้เกษตรกร วงเงินสูงสุดรายละ 2.5 ล้าน ดอกเบี้ยร้อยละ 1

September 11, 2018

เกษตรกรเตรียมเฮ รัฐปล่อยกู้ชุดใหญ่ วงเงินสูงสุดรายละ 2.5 ล้าน ดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 1 รัฐบาลเร่งช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่เกษตรกรและผู้ยากจนทั่วประเทศ โดยเตรียมออกมาตรการใหม่ คือ

Read More