กองทัพอากาศ

บรรเทาความเดือดร้อน!! กองทัพอากาศจัดเครื่องบิน BT-67 โปรยน้ำลดฝุ่นพิษทั่วกรุง!

January 14, 2019

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 62 พล.อ.ท. พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงได้สั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT-67 จำนวน 2 เครื่อง จากกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เข้ามาเตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งกองบิน 6 ดอนเมือง ภายในเย็นวันนี้ (14 ม.ค.) และเตรียมทำการบินโปรยน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก หรือเครื่องบิน BT-67 สังกัดกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศใช้ในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง การบินควบคุมไฟป่า และการบินโปรยน้ำลดหมอกควัน/ฝุ่นละออง ซึ่งในส่วนของการบินโปรยน้ำฯ นั้น แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ำได้เที่ยวละประมาณ […]

Read More

รับสมัครด่วน! ‘กองทัพอากาศ’ เปิดสมัคร ทหารอากาศหญิง/ชาย ประจำปี 2562 หลายอัตรา

December 4, 2018

รับสมัครด่วน! ‘กองทัพอากาศ’ เปิดสมัคร ทหารอากาศหญิง/ชาย ประจำปี 2562 หลายอัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เตรียมความพร้อมรอได้เลย !!! ทหารอากาศหญิง/ชาย เตรียมเปิดสมัครหลายอัตรา เปิดรับต้นปี 2562 อายุ 18-35 ปี สูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ในแต่ละปี กองทัพอากาศจะประกาศช่วงปลายเดือนมกราคม **จะเปิดการสอบเป็น 2 ระดับ *ระดับต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (ติดยศ จ่าอากาศตรี) อายุ 18-30 ปี 1.วุฒิ ม.6 1.1 เกรดต้องไม่น้อยกว่า 2.00 1.2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 150 ข้อ (150คะแนน) ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที สอบวิชา -คณิตศาสตร์ -ภาษาไทย -ภาษาอังกฤษ […]

Read More

ด่วนที่สุด!!กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 665 อัตรา 15 ม.ค.-26 ก.พ.61

February 8, 2018

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2561 ด้วยกองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2561 จานวน 665 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 88 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ก ดังนี้ -คุณวุฒิปริญญาโท 9 อัตรา -คุณวุฒิปริญญาตรี 79 อัตรา 2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 577 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กำหนด ตามผนวก ข ดังนี้ – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 21 อัตรา – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 368 อัตรา – คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) […]

Read More