กระทิงแดง

‘กระทิงแดง’ ประกาศเลิกลงทุน3,000 ล้าน ที่ขอนแก่น แม้จะสร้างเกือบเสร็จ100%แล้ว เตรียมย้ายฐานผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน

October 5, 2017

จากกรณีปัญหาเช่าพื้นที่ป่าชุมชนห้วยเม็กที่ถูกคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่จนต้องยกเลิก และลุกลามไปถึงเรื่องที่ดินของบริษัทซึ่งเป็นพื้นที่ในการสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ของ บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่ม “กระทิงแดง” ล่าสุดทางบริษัทได้ส่งแถลงการณ์ให้สื่อมวลชน ประกาศยกเลิกการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งบริษัทระบุว่ามีมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาท และอาจจะย้ายไปสร้างฐานการผลิตที่ประเทศเพื่อนบ้าน. บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า วันนี้ บริษัทฯ ได้ตัดสินใจยกเลิกแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดง อำเภออุบล-รัตน์ จังหวัดขอนแก่น การย้ายฐานการผลิตออกจากพื้นที่ดังกล่าวในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก ถึงแม้บริษัทฯ ต้องการจะดำเนินการต่อไปก็ตาม บริษัทฯ มีความตั้งใจจริง อย่างบริสุทธ์ใจ ที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านดง และจังหวัดขอนแก่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนทางกฎหมายของหน่วยงานราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านการปกครอง ที่ดิน ป่าไม้ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมถึงการทำประชาคมกับชาวบ้านตำบลบ้านดง ทั้ง 15 หมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ บริษัทฯ […]

Read More