กระทรวงการคลัง

คลังยืนยันรบ. “บิ๊กตู่” ไม่ใช่ประชานิยม ออก บัตรคนจน หวังลด ‘ความเหลื่อมล้ำ’ อย่างยั่งยืน

December 15, 2018

วันที่ 15 ธ.ค. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์กรณีหลายพรรคการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมุ่งหาเสียงด้วยการทุ่มงบประมาณให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า ยืนยันว่าไม่ใช่การหาเสียงของรัฐบาล ต้องยอมรับว่าเรื่องสวัสดิการจริงๆ ทำกันมานานทุกรัฐบาล แต่กระจัดกระจายอยู่หลายกระทรวง เช่น เบี้ยผู้สูงอายุอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เบี้ยผู้พิการอยู่ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่วนบัตรทองก็อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำให้ได้อย่างยั่งยืน และแนวทางที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงรัฐต้องระบุให้ได้ว่า ประชาชนแต่ละคนต้องการสวัสดิการอะไรบ้าง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า การใส่เงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการช่วยเหลือในภาพรวมให้กับผู้ที่ถือบัตรทั้ง 14.5 ล้านคน เพื่อการดำรงชีวิตในเบื้องต้นและไม่เป็นภาระต่อสังคม ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินนอกระบบมาใช้สอยในชีวิตประจำวัน ในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือกลุ่มที่อยู่ใต้เส้นความยากจนว่ามีความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านใด เช่น การฝึกอาชีพ การเพิ่มทักษะ การขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน รวมทั้งวิเคราะห์ไปในรายพื้นที่ด้วย ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า การวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในรายพื้นที่หรือเฉพาะบุคคล เป็นแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่ประเทศจีนนำมาใช้จนทำให้คนยากจนหมดไป อย่างของเราขณะนี้มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 1.7 ล้านคนได้เข้ารับการฝึกอาชีพ เพิ่มพูนทักษะกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน […]

Read More

คิดได้ยังไง!! สาธารณสุขนัดหารือกระทรวงการคลัง กรณีห้ามจ้างลูกจ้างชั่วคราว-ห้ามขึ้นเงินเดือน!?

May 23, 2018

ระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างโดยเงินนอกงบประมาณประจำปี 2561 ที่ออกมาล่าสุด สร้างความไม่พอใจให้กับ ชมรมแพทย์ชนบทอย่างมาก และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ เนื่องจากระเบียบดังกล่าวได้กำหนดเรื่องการจ้างพนักงานและลูกจ้างของกระทรวงสาธารณสุขไว้อย่างเข้มงวด โดยให้หลีกเลี่ยงการจ้างพนักงาน หรือลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ หากมีความจำเป็นต้องจ้าง ให้ทำเรื่องขออนุมัติพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนทุกครั้ง และหากได้รับอนุมัติให้ว่าจ้างได้ ให้จ้างพนักงานหรือลูกจ้างได้ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ พร้อมกำหนดอัตราค่าจ้างไว้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิ รวมทั้งห้ามขึ้นเงินเดือน ชมรมแพทย์ชนบท ได้นำประกาศดังกล่าวโพสต์ลงในเพจ “ชมรมแพทย์ชนบท” พร้อมระบุว่าเป็นประกาศทำให้การบริการของโรงพยาบาลรัฐ ถอยหลังลงคลองกลับไปเหมือนเมื่อปี 2544 หรือเมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว เพราะทุกวันนี้โรงพยาบาลของรัฐยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยู่มาก แต่กลับห้ามจ้างเพิ่มเติม ทำให้พนักงานที่มีอยู่เดิมต้องทำงานหนัก ในที่สุดก็ลาออกไปทำงานกับโรงพยาบาลเอกชน ขณะที่ผู้ป่วยก็ได้รับการบริการไม่ทั่วถึง ซึ่งถือเป็นการทำลายโรงพยาบาลรัฐอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น จึงขอให้มีการทบทวนระเบียบนี้ หากรัฐบาลยังนิ่งเฉย โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศจะขึ้นป้ายไว้อาลัย พร้อมแต่งกายชุดดำ และเครือข่ายชมรมแพทย์ชนบท และโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ จะออกแถลงการณ์กำหนดท่าทีต่อการออกระเบียบดังกล่าวเร็วๆ นี้ ด้านกระทรวงสาธารณสุขก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เช่นกัน โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เช้าวันนี้ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือด่วน เพื่อเตรียมเข้าหารือกับอธิบดีกรมบัญชีกลางในบ่ายวันนี้ ส่วนความเคลื่อนไหวของทางชมรมแพทย์ชนบท ยังไม่ได้รับรายงาน http://news.ch7.com/detail/287206

Read More

ปิดตำนาน!! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศยุติ “โรงงานยาสูบ” มีผลบังคับใช้ 14 พ.ค.2561

May 13, 2018

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 พ.ค.2561 โดยเนื้อหาของกฎหมายมีทั้งสิ้น 45 มาตรา ซึ่งเหตุผลในการประกาศใช้ระบุไว้ว่า โดยที่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ แต่ไม่เป็นนิติบุคคล ทำให้มีข้อจำกัดบางประการในการดำเนินกิจการ ประกอบกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตเป็นกิจการผูกขาดของรัฐ สมควรดำเนินการโดยนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ และกำหนดให้มีคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทยซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่และมีอำนาจวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการอันจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในเชิงอุตสาหกรรมและขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและควบคุมมาตรฐานการผลิต โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงจำเป็นต้องตรากฎหมายนี้ ทั้งนี้เนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวคือการยกเลิกโรงงานยาสูบ โดยให้เปลี่ยนเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อว่า “ยสท.” และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Tobacco Authority of Thailand” เรียกโดยย่อว่า “TOAT” โดย ยสท. เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และการกระทำกิจการอื่น อาทิ ประกอบอุตสาหกรรมและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นทั้งในและนอกราชอาณาจักร รับจ้างผลิตยาสูบเพื่อส่งออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่บงกับใบยาสูบ ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบ ใบยาหรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น กฎหมายยังให้อำนาจ ยสท.ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินเพื่อส่งเสริมกิจการใบยาอุตสาหกรรมยาสูบ หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอื่น […]

Read More

อ้าวเฮ้ย!!คลังเร่งกฎหมายคุมเงินฝากนิ่ง 10 ปี เอามาใส่เงินคงคลัง ยันไม่เอาไปใช้แค่เก็บไว้เฉยๆ

March 28, 2018

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลัง ส่งรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. … ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยยังอยู่ระหว่างการรอบรรจุในวาระการประชุม ครม. มีสาระสำคัญ คือ การบริหารจัดการเงินฝากของลูกค้าที่อยู่กับสถาบันการเงินแต่ไม่มีการเคลื่อนไหว 10 ปี โดยจะให้สถาบันการเงินต่างๆ ส่งเงินดังกล่าวมาไว้ที่บัญชีที่กรมบัญชีกลางและสถาบันการเงินต่างๆ จะต้องบันทึกข้อมูลเงินฝากของลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการถอนเงินก็สามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้ เงินที่ถูกโอนเข้ามาในบัญชีของกรมบัญชีกลางนั้น จะถูกนำไปใส่ไว้ในเงินคงคลัง โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่มีการนำเงินดังกล่าวออกไปใช้เพื่อหาประโยชน์ในทุกกรณี และจะไม่มีการกำหนดระยะเวลาการดูแลรักษาเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของสถาบันการเงินทั้งหมด “กฎหมายนี้ไม่ใช่การฮุบเงินในบัญชีประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีเงินในบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 10 ปี ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ก็จะเอามาใส่ไว้ในเงินคงคลัง แต่จะมีการแยกบัญชีชัดเจนไม่นำไปรวมกับเงินคงคลังส่วนอื่นๆ ซึ่งเรื่องนี้จะดีกับประเทศ ทำให้ไม่ต้องกู้เงินเพื่อมาเติมใส่เงินคงคลัง ประหยัดต้นทุนดอกเบี้ยการกู้เงิน และกระทรวงการคลังก็ไม่มีเป้าหมาย หรือตั้งใจจะนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อหาประโยชน์อะไร เอามาเก็บไว้เฉยๆ ตรงนี้จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ฝากเงิน เพราะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากที่ผ่านมาหลายสถาบันการเงินมีการเก็บเงินฝากในส่วนนั้นไว้ แต่ก็มีหลายแห่งที่รับรู้เงินฝากดังกล่าวเป็นรายได้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเช่นกัน” นายอภิศักดิ์ กล่าว นายอภิศักดิ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) […]

Read More

ขาดทุน!!โรงงานยาสูบ เตรียมจ้างออก 500 คน ยันมีเงินเดือนจ่ายพนักงานแน่

March 5, 2018

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะกรรมการโรงงานยาสูบ เปิดเผยว่า ในปี 2561 โรงงานยาสูบจะไม่มีปัญหาขาดสภาพคล่อง เพราะมีการกันเงินค่าใช้จ่ายไว้หมดแล้ว แต่ปี 2562 ทางผู้อำนวยการโรงงานยาสูบอาจจะกลัวว่าจะมีปัญหาสภาพคล่อง เพราะส่วนแบ่งการตลาดลดลงและกำไรของบุหรี่ต่อซองเหลือน้อยมาก แต่ยืนยันว่าเรื่องเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานยังมีเพียงพอไม่มีปัญหา ทั้งนี้ เดิมโรงงานยาสูบประเมินผลการดำเนินงานปี 2561 จะขาดทุน 1,500 ล้านบาท ทำให้ส่งรายได้ให้กับกระทรวงการคลังไม่ได้ แต่สถานการณ์การตลาดทำให้ยอดขายดีขึ้น และยาเส้นที่ทดลองทำตลาดก็ได้รับการตอบรับดี ซึ่งน่าจะทำให้ผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบปี 2561 ไม่ขาดทุน แต่จะมีกำไรแต่ไม่มากเหมือนปี 2560 ที่ที่มีกำไรถึง 9,000 ล้านบาท นายยุทธนา กล่าวว่า ปี 2560 โรงงานยาสูบส่งรายได้ให้กระทรวงการคลัง 7,000-8,000 ล้านบาท สำหรับปี 2561 คาดว่าโรงงานยาสูบจะมีกำไรบ้างเล็กน้อย ทางกระทรวงการคลังขอให้นำเงินส่วนนี้ส่งรายเข้าคลังจำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งโรงงานยาสูบกำลังพิจารณาว่าจะนำส่งหรือไม่ เพราะต้องการเก็บไว้เป็นสภาพคล่องสำหรับการใช้จ่ายมากกว่า สำหรับเรื่องเงินลงทุนของโรงงานยาสูบไม่น่าจะมีปัญหา เพราะได้มีการกันเงินลงทุนปี 2561 และ ปี 2562 ไว้หมดแล้ว แต่ผู้อำนวยการโรงงานยาสูบอาจจะกังวลบุหรี่มีกำไรน้อยลงมาก ทำให้ปี […]

Read More

เห็นด้วยหรือไม่!!คลังหนุนตั้ง “ธนาคารเซเว่น” ชี้ประชาชนสะดวกสบาย เพราะมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

February 18, 2018

วันที่ 18 ก.พ.61 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดของธนาคารแห่งประะเทศไทย (ธปท.) เรื่องการจัดตั้งแบงก์กิ้ง เอเย่นส์ ซึ่งเชื่อว่า ธปท. เมื่อมีการออกนโยบายใด ๆ จะมีการกำหนดคุณสมบัติที่มีความรัดกุม มีข้อจำกัด มีเงื่อนไขที่รัดกุมพอสมควร ไม่ใช่เป็นการเปิดให้เอกชนรายใดที่แสดงความสนใจและเข้ามาขอทำธุรกิจได้โดยง่าย ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงระบบการเงินที่ขยายวงกว้างอย่างก้าวกระโดด และง่ายขึ้น “กระทรวงการคลัง มั่นใจจว่า ธปท. จะกำกับดูแลเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่เปิดให้เอกชนที่ไม่มีความเหมาะสมเข้ามาทำธุรกิจ และมองว่าถ้ายังไม่มีความพร้อมในเรื่องนี้ ธปท. ก็คงยังไม่ทำ” นายสมชัย กล่าว นายสมชัย กล่าวว่า ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น จะเข้ามาขอทำธุรกิจแบงก์กิ้ง เอเย่นส์นั้น ก็ถือว่ามีความเหมาะสม เพราะที่ผ่านมาเซเว่น อีเลฟเว่น มีการเปิดให้บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะมีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารที่ดี และยังมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ จะเป็นการช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ การเปิดให้ทำธุรกิจแบงก์กิ้ง เอเย่นส์ ก็จะเป็นการเพิ่มการแข่งขันนธุรกิจสถาบันการเงิน ช่วยลดปัญหากรณีที่มีการกล่าวว่าธนาคารมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูง หากแบงก์กิ้ง เอเย่นส์ให้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ธนาคารต่าง ๆ ก็อาจจะลดดอกเบี้ยลงเพื่อมาแข่งขัน […]

Read More

ดีใจสุดๆ!! ป้าเหน็ง ถือบัตรคนจน เข้ารับเงินล้านคนแรก บอกเคยอยู่คนเดียว แต่ตอนนี้ญาติเพียบ

December 26, 2017

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2560 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการคลัง นาสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 7 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 มูลค่า 1 ล้านบาท เป็นผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทย โดยผู้ใช้สิทธิบัตรคนจน คือ น.ส.เหน็ง คำจำรัส จากจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายสมคิด แก่นนอก ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ จากจังหวัดขอนแก่น ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตในเดือน ธ.ค. ได้ขยายสิทธิ์เป็นครั้งแรกไปถึงผู้ถือบัตรคนจนและร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ให้สามารถร่วมรับโชคจากการจ่ายและรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด โดยในส่วนของ ผู้ที่ถือบัตรคนจน หากโชคดี ได้รับเงินรางวัล ก็จะไม่ถูดตัดสิทธิ์ ยังสามารถรับสวัสดิการจากภาครัฐได้ต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและจูงใจให้ประชาชนมาใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตแทนเงินสดมากขึ้น ขณะที่ในส่วนของเงินรางวัล ก็ไม่ได้เป็นการจ่ายจากเงินงบประมาณ แต่เป็นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนับสนุนเงินรางวัลมาให้รวม 84 ล้านบาท น.ส.เหน็ง กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากเทศบาลว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลที่ 1 […]

Read More