กระดูกสันหลังของชาติ

กระดูกสันหลังของชาติ!! ชาวนา วอนรัฐปรับราคาข้าวให้สูงขึ้น ครวญ 5 ปีที่ผ่านมา ยิ่งทำยิ่งจนและเป็นหนี้

January 29, 2018

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 29 ม.ค. 61 ที่แปลงนาปลูกข้าว ใต้เขื่อนห้วยหลวง บ้านหัวขัว หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มี นายสมัย เงาศรี อายุ 56 ปี และนางคำปุน เงาศรี อายุ 55 ปี สองสามภรรยา อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 ตำบลเมืองเพีย นำต้นข้าวมาซ่อมที่แปลงนาข้าวเหนียวที่ได้ปลูกไว้ เนื่องจากต้นข้าวถูกหอยเชอรี่ กินต้นข้าวไปบางส่วนทำให้ข้าวในนาเสียหาย นายสมัย เปิดเผยว่า ตนกับภรรยา ทำนามาทั้งชีวิต 30 ปีเศษแล้ว ในนา 10 ไร่ โดยจะทำนาหว่าน ซึ่งจะปลูกข้าวทั้งนาปีและนาปรัง แต่เมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านได้ประสบภัยแล้งจึงหยุดทำนาปรัง ปีนี้น้ำในเขื่อนค่อนข้างมาก จึงกลับมาทำนาปรังอีก พื้นที่นาของตนเป็นที่ราบลุ่ม ที่ต่ำเหมาะสำหรับทำนาเท่านั้น ไม่สามารถปลูกพืชอย่างอื่นได้ […]

Read More