กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

อลังการ!! ชาวอุดรกว่า 6 หมื่นชีวิต รำบวงสรวง “กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม” สถาปนาเมือง 126 ปี

January 18, 2019

วันที่ 18 ม.ค. เป็นวันครบรอบการก่อตั้งเมืองอุดรธานี เป็นปีที่ 126 นับตั้งแต่ครั้ง พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ทรงตั้งเมืองอุดรธานี มีการจัดงานรำลึกบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เฉลิมฉลอง บริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ใจกลางเมืองอุดรธานี โดยก่อนหน้านั้นในวันที่ 17 ม.ค. มีการอัญเชิญศาตราวุธ ที่ เป็นอาวุธประจำกายของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เมื่อครั้งนำทัพหลวงมาปราบข้าศึกในหัวเมืองชายแดนแม่น้ำโขง เมื่อเสร็จศึก ก็เดินทางกลับมาตั้งฐานทัพกองกำลังทหารที่ บ้านเดื่อหมากแข้ง ที่เป็นจังหวัดอุดรธานี ในปัจจุบัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าพิธีจัดงานโดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธาน โดยมีทายาทราชสกุล “ทองใหญ่” นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พ่อค้า คหบดี ประชาชน จำนวนกว่า 60,000 คน เข้าร่วมในพิธี ด้วยการแต่งกายชุดผ้าพื้นเมืองสีแสด ยืนเรียงรายล้อมรอบบริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ด้วยถนน 5 สาย ประกอบด้วย ถนนทหาร ถนนศรีสุข ถนนโภคานุสรณ์ ถนนสุรการ […]

Read More