กรมส่งเสริมสหกรณ์

รับเยอะ!! “กรมส่งเสริมสหกรณ์” เปิดรับสมัครสอบงานราชการ จำนวน 75 อัตรา

October 24, 2017

ประกาศจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เปิดรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 75 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบงานราชการ 1.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) บรรจุทุกพื้นที่ ยกเว้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนว่าง 49 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง -ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดผลความรู้ความสามารถทั่วไปจากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว 2.งานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนใต้) บรรจุในพื้นที่ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย […]

Read More