กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สมัครด่วน!! “กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น” เปิดรับสมัครสอบสรรหาข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 9,893 อัตรา

November 21, 2017

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบสรรหาข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 9,893 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อสรรหาและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 576 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 5,148 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 4,125 อัตรา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครพนักงานเมืองพัทยาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 44 อัตรา การรับสมัครงานราชการ การรับสมัครสอบท้องถิ่น กำหนดให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dlalocaljob.thaijobjob.com/

Read More