รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อ่าน ตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

  • Admin Saxman
  • April 12, 2019
  • Comments Off on รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อ่าน ตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อ่าน ตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) และทำบุญอายุวัฒน มงคล ประจำปี 2562 แด่พระญาณวิลาศ ปเทสโก อายุ 67 พรรษา 44 เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี (ธรรมยุต)เมื่อเวลา10.00น ณ อุโบสถ วัดป่าทรงธรรม บ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้อ่าน ตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) และทำบุญอายุวัฒน มงคล ประจำปี 2562 แด่พระญาณวิลาศ ปเทสโก อายุ 67 พรรษา 44 เจ้าคณะอำเภอธวัชบุรี (ธรรมยุต) วัดป่าทรงธรรม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ ศรัทธา ประชาชน เข้าร่วม

ด้วยพระญาณวิลาศ ปเทสโก ได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต)คณะศิษย์ยานุศิษย์จึงเห็นพร้อมกัน ได้จัดงานฉลองและทำบุญอายุวัฒนะประจำปี ในคราวเดียวกัน ซึ่งการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ข่าว/ภาพ คุณวิเศษ นันทะศรี

Comments

comments