ชาวร้อยเอ็ด จัดพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

  • Admin Saxman
  • April 12, 2019
  • Comments Off on ชาวร้อยเอ็ด จัดพิธีรดน้ำขอพรพ่อเมืองร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ศาลาร้อยรวมใจ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ทุกภาคส่วนพร้อมใจ จัดพิธีรดน้ำขอพร นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทยประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ และสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมนี้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และภริยา เป็นจำนวนมาก

บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสดชื่น บรรยากาศขบวนแห่กลองยาวอีสาน เข้ามาในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยผู้มาร่วมงานมาร่วมกิจกรรมต่างแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดไทยย้อนยุคสวยงาม มีร้านอาหาร ผลไม้ ไอศกรีม และการบริการน้ำดื่ม หลากหลาย เพื่อคลายร้อน จากส่วนราชการ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี และสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นภายในงานเป็นอย่างมาก

ข่าว/ภาพ คุณวิเศษ นันทะศรี

Comments

comments