เริ่มแล้ว!! เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น(คลิป)

  • Admin admin
  • November 29, 2018
  • Comments Off on เริ่มแล้ว!! เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น(คลิป)

เริ่มแล้วงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยขบวนแห่ 15 ขบวน ตกแต่งอย่างสวยงาม

วันที่ 29 พ.ย.61 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด ขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยขบวนแห่ได้เริ่มต้นจากบริเวณ ถนนกลางเมือง หน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เขตเทศบาลนครขอนแก่น

ในปีนี้ขบวนแห่มีขบวนแห่จำนวน 15 ขบวน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด ขอนแก่น ขบวนแห่แต่ละขบวนยิ่งใหญ่ สวยงาม ตระการตา รวมขบวนทั้งหมดมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เพราะแต่ละขบวนตกแต่ง พร้อมทุกขบวนมีนางรำสวยงาม มีผู้ร่วมในขบวนแต่ละขบวน 100 – 200 คน ซึ่งจะมีผู้รำฝ่ายชายแต่งชุดเสื้อเหลือง กางเกงดำ คาดเอวผ้าลายแคนแก่นคูน ผู้รำฝ่ายหญิงเสื้อเหลือง ดอกคูน ผ้าซิ่นลายมัดหมี่สีเข้ม หรือผ้าซิ่นลายแคนแก่นคูน สไบด้วยผ้าสไบลายแคนแก่นคูน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า งานเทศกาลไหม นานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2560 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน สร้างตลาดใหม่ และเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัว เพิ่มผลผลิต จากไหม พัฒณาคุณภาพผ้าไหมให้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือ และต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอก ประเทศ ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองแห่งผ้าไหมมัดหมี่คุณภาพดีเยี่ยม และพัฒนาสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ยัง มีการออกงานจากภาครัฐและภาคเอกชน จะได้ชมมหรสพให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวงงานทั้ง 12 วัน 12 คืน.


คนเล่าข่าวขอนแก่น

Comments

comments