พ่อเมืองร่วมชม! การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดร้อยเอ็ด

พ่อเมืองร่วมชม! การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดร้อยเอ็ด

เวลา 16.30 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ...
read more