มมส.นำร่อง!!! โนพลาสติกทำได้….เริ่มที่ตัวเรา ลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ

มมส.นำร่อง!!! โนพลาสติกทำได้….เริ่มที่ตัวเรา ลดวิกฤตการณ์ปัญหา “ขยะ” วาระแห่งชาติ

อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้ดู ให้รู้ว่าทำได้ ไม่ใช้ถุงพลาสติกในทุกกรณี ถือแก้วห...
read more