กำหนดการจัดงานประเพณี “สืบสานตำนานเทียนพรรษา ๑๐๑ ประจำปี ๒๕๖๐”

กำหนดการจัดงานประเพณี “สืบสานตำนานเทียนพรรษา ๑๐๑ ประจำปี ๒๕๖๐”

ขอเชิญร่วมงานประเพณี “สืบสานตำนานเทียนพรรษา ๑๐๑ ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนคริน...
read more