ครั้งแรกในโลก!! เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามันทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ อ.ปทุมรัตต์ “ร้อยเอ็ด”

ครั้งแรกในโลก!! เทศกาลศิลปะจากฟางข้าวและข้าวใหม่ปลามันทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ อ.ปทุมรัตต์ “ร้อยเอ็ด”

เวลา 17.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลศิลปะจากฟางข...
read more