คึกคัก!!เกษตรกรขายข้าวได้ราคาเป็นธรรม ข้าวหอมมะลิราคาสูงสุด 16,000 บาท/ตัน จ.มหาสารคาม(คลิป)

คึกคัก!!เกษตรกรขายข้าวได้ราคาเป็นธรรม ข้าวหอมมะลิราคาสูงสุด 16,000 บาท/ตัน จ.มหาสารคาม(คลิป)

จ.มหาสารคาม เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกสหกรณ์บรบือ สร้างกลไกแข่งขัน ให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาที่เป็นธรรม ข้าวหอมมะลิราคาสูงสุด 16...
read more
ชาวนาเฮ!!ราคาข้าวดีเกินคาด “หอมมะลิ” สูงถึง 14,000 บาทต่อตัน

ชาวนาเฮ!!ราคาข้าวดีเกินคาด “หอมมะลิ” สูงถึง 14,000 บาทต่อตัน

read more
พ่อเมืองนำปั่น “ชมทุ่งข้าวหอมมะลิ ตามศาตร์พระราชา” อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

พ่อเมืองนำปั่น “ชมทุ่งข้าวหอมมะลิ ตามศาตร์พระราชา” อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

read more