รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน!! “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เทศกาลปีใหม่ 2561

รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน!! “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เทศกาลปีใหม่ 2561

“ร่วมกันรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561” ต้องเริ่มที่ตัวเรา ครอบครัว เพื่อน และองค์กร ของเรา ด้วยการ “ขับช้า เ...
read more