ชาวร้อยเอ็ดเฮ!! ภูเขาขยะแสนตันกำลังจะหายไป ด้วย “โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรีย์”

ชาวร้อยเอ็ดเฮ!! ภูเขาขยะแสนตันกำลังจะหายไป ด้วย “โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรีย์”

ชาวร้อยเอ็ดเฮ!! ภูเขาขยะแสนตันกำลังจะหายไป ด้วย “โรงกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะและปุ๋ยอินทรีย์” เทศบาลเมืองร้อย...
read more