ชาวบ้านร้อง! ตรวจสอบ กำนันไม่โปร่งใส่จะตั้งเสาสัญญานโทรศัพท์ในที่ดินตัวเอง

ชาวบ้านร้อง! ตรวจสอบ กำนันไม่โปร่งใส่จะตั้งเสาสัญญานโทรศัพท์ในที่ดินตัวเอง

เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 29 กันยายน ชาวบ้านแม่ทรายคำ ม.6 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิจังหวัดลำปาง ที่ชา...
read more