“เชิญชม”การแสดงสดคอนเสิร์ตหมอลำทำนองกาฬสินธ์ ศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“เชิญชม”การแสดงสดคอนเสิร์ตหมอลำทำนองกาฬสินธ์ ศิลป์อีสาน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คอนเสิร์ตหมอลำทำนองกาฬสินธ์ ศิลป์อีสาน  โดยนิสิตของคณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกับนิสิตนักศึกษาคณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาว...
read more
สุดอลังการ!! งานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ลอยกระทงร้อยเอ็ด ประจำปี 2560

สุดอลังการ!! งานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ลอยกระทงร้อยเอ็ด ประจำปี 2560

read more