เทศกาลศิลปะจากฟางข้าว ครั้งที่ 1 การประกวด “ชุดแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากฟางข้าว” อ.ปทุมรัตต์ “ร้อยเอ็ด”

เทศกาลศิลปะจากฟางข้าว ครั้งที่ 1 การประกวด “ชุดแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากฟางข้าว” อ.ปทุมรัตต์ “ร้อยเอ็ด”

หลักเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ “ชุดแฟชั่น เครื่องแต่งกายจากฟางข้าว” คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด – มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ...
read more