รวมใจต้านภัยหนาว! พ่อเมืองร้อยเอ็ดมอบผ้าห่ม และ ตรวจเยี่ยมจิตอาสาบริจาคเลือด

รวมใจต้านภัยหนาว! พ่อเมืองร้อยเอ็ดมอบผ้าห่ม และ ตรวจเยี่ยมจิตอาสาบริจาคเลือด

เมื่อเวลา 09.40 น. 26 ธันวาคม 256 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวเหล่ากาชาดจังหวัดร้...
read more