แฉ! ร้านธงฟ้า ฉวยโอกาสเปลี่ยนวงเงินบัตรคนจน เป็นเงินสด

แฉ! ร้านธงฟ้า ฉวยโอกาสเปลี่ยนวงเงินบัตรคนจน เป็นเงินสด

กรมบัญชีกลาง ​แฉร้านธงฟ้าบางร้าน ฉวยโอกาสให้ผู้มีสิทธิบัตรคนจน เปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้า เป็นเงินสดแทน ย้ำต้องทำตามเงื่อนไ...
read more