เตรียมเปิด!! “ตลาดโต้รุ่งมหาสารคาม” โฉมใหม่อาคารสองชั้น ทันสมัย สะอาด สวยงาม วงเงิน 33 ล้านบาท พร้อมให้บริการเร็วๆนี้

ตลาดโต้รุ่งมหาสารคาม ก่อสร้างเป็นอาคารสองชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 1,000 ตร.ม. ชั้นล่างเป็นลานจอดรถ รองรับทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้มากกว่า 100 คัน ส่วนชั้นที่ 2 ส่วนร้านขายอาหาร มีโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร รองรับประชาชนพร้อมกันไม่ต่ำกว่า 500- 1,000 คน มีการจัดพื้นที่ส่วนกลางวางช้อนซ้อม จานและแก้วน้ำ ซึ่งจะมีพนักงานทำความสะอาดและยกมาวางไว้ให้ใช้ และที่ขาดไม่ได้ คือ ห้องน้ำชาย-หญิง กว้างขวางเป็นสัดส่วน

สำหรับเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีโครงการปรับปรุงตลาดโต้รุ่งแห่งนี้ โดยได้รับอนุมัติเงินกู้จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) จำนวนเงิน 33 ล้าน เพื่อมาก่อสร้างอาคารตลาดโต้รุ่งให้เป็นตลาดที่ทันสมัย สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะตามนโยบายเมืองคุณภาพ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างอาคารและตกแต่งภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกถูกจัดวางไว้อย่างครบถ้วน

ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการชี้แจงทำความเข้าใจและกำหนดข้อตกลงร่วมกันกับผู้ประกอบการร้านค้าที่จะเข้ามาขายของ คาดว่าเทศบาลจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการภายในอีกไน่นานนี้.

ที่มา:SarakhamFocus

Comments

comments