พ่อเมืองผลักดัน! โครงการขยายสนามบินร้อยเอ็ด เริ่มสร้างปี 2562 แน่นอน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด”( กรอ. ) ในขณะที่มีนายชยันต์ ศิริมาศ รองผวจ.รอ. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผวจ.รอ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

ในที่ประชุม กรอ. ได้มีการหารือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดในประเด็นสำคัญ อาทิเช่น
สภาวการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศและในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่
การเบิกจ่ายงบประมาณของภาคราชการ และการลงทุนของภาคเอกชน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดในมิติต่างๆ ด้วย

ในขณะเดียวกัน นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดร้อยเอ็ดจะมีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆ เกิดขึ้นจำนวน 3 โครงการใหญ่ๆ ได้แก่
1.โครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องทางการจราจร ถนนหมายเลข 23 จากร้อยเอ็ด-เสลภูมิ-ยโสธร
2.โครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 232 วงแหวนเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ดทางทิศเหนือ
3.และโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 214 ตอนลำชี-ร้อยเอ็ด
4. และนอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จะมีโครงการขยายท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารให้มากขึ้นในอนาคต และเพิ่มระยะทางของ Runway จากเดิมระยะทาง 2.1 กม. มีแผนที่จะเสนอให้เพิ่มเป็น 2.5 กม. หรือมากกว่า ในอนาคต
เพื่อรองรับสายการบินและเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น-ลง ในอนาคต

ขอขอบคุณข่าว/ภาพ : คุณฉลาด สุ่มมาตย์ “ห้องข่าวธวัชชัย”*

Comments

comments