ขอเชิญเที่ยว!! งานบุญเบิกฟ้า และ งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม 12-21 ม.ค.2561

จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2561 เพื่อบูชาพระแม่โพสพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยว


นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายวิทยา มากปาน นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการจัดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดประจำปี 2561 ประชุมเพื่อเตรียมจัดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2561 โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 12 – 21 มกราคม 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น บูชาพระแม่โพสพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลให้กับเหล่ากาชาดมหาสารคาม นำไปช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ได้กำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. โดยจะมีขบวนแห่ 7 ขบวน คือ ขบวนรถนำ ขบวนดุริยางค์ ขบวนเทิดพระเกียรติคุณแผ่นดิน ขบวนคุณข้าว ขบวนคุณน้ำ ขบวนคุณธัญญาหารและขบวนฮีต 12 คอง 14 วิถีถิ่นอีสาน สู่การท่องเที่ยว แห่เข้ามาร่วมพิธีเปิด ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยเน้นด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย ส่วนในวันเบิกฟ้า ซึ่งตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 มกราคม 2561 เป็นวันที่ชาวอีสานหรือชาวจังหวัดมหาสารคาม จะได้ร่วมกันบูชาพระแม่โพสพ หว่านปุ๋ย บำรุงดิน เพื่อเตรียมดิน บำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ก่อนถึงฤดูการทำนาใหม่

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดงานเส้นสายลายผ้าโชว์การเดินแบบกว่า 450 คน จำหน่ายสินค้า OTOP ผลผลิตทางการเกษตร การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเบิกฟ้า ตักสิลานคร การออกร้านของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ เอกชน , ประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงมหรสพของนักร้อง ศิลปิน ตลอด 10 คืน
ตารางคอนเสิร์ต
วันที่ 12 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต จินตรา พูนลาภ


วันที่ 13 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต ช่อง one


วันที่ 14 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต วงเฟลม


วันที่ 15 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต วงลาบานูน


วันที่ 16 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต แซ็ค ชุมแพ


วันที่ 17 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต ปู พงษ์สิทธิ์


วันที่ 18 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต ลำไย ไหทองคำ


วันที่ 19 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต หมอลำคณะคำผุน รวมมิตร


วันที่ 20 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต เอ มหาหิงค์

วันที่ 21 มกราคม 2561 คอนเสิร์ต บัวผัน ทังโส

HS4XLR แจ้งข่าว

Comments

comments